test
หมวดหมู่สินค้า: ปูนงานโครงสร้าง
รหัส :
ราคา 0.00 บาท

07 มีนาคม 2561

ผู้ชม 240 ผู้ชม

 

ปูนซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป (GU) สูตรพิเศษ ผ่านการคิดค้นด้วยหลักวัสดุศาสตร์ (Materials Science) และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานใหม่ (Hybrid Technology) โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน อีกทั้งยังเป็นปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติพิเศษ :
- ทนต่อการขัดสี ลดโอกาสการเกิดปัญหาผิวเป็นฝุ่น และลดการหลุดล่อนได้ดีกว่าปูนโครงสร้างทั่วไป
- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต
- พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

มอก. 2594-2556

วัสดุ : ซีเมนต์

ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 40.5 ซม.
ความยาว : 64.5 ซม.
ความสูง : 9.5 ซม.
น้ำหนัก : 50 กก.

คำแนะนำ และข้อควรระวัง
หมายเหตุ :
1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2. การผสมและการใช้งานคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของงาน และควรอยู่ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของวิศวกรโยธา

ขนาด : 40.5 x 64.5 x 9.5 (ซม.)
น้ำหนัก : 50 (กก.)

Engine by shopup.com